Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

PAP 2015


A continuació presentem la Normativa de la Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'ingrés al grau en CAFE a l'INEF de Catalunya per al curs 2015-2016 (Normativa reguladora del centres dependents de les universitats públiques catalanes i la UVic-UCC):


Normativa oficial de les PAP

 
 

Darrera versió 10.04.2015