Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Futurs estudiants > Prova d'Aptitud Personal

Prova d'Aptitud Personal

1. OBJECTIU I TRÀMITS

a. Objectius
b. Tràmits d’admissió
a. Documentació
b. Terminis i llocs
c. Esportistes d’alt nivell i/o alt rendiment
a. Terminis
b. Lloc de realització
c. Estructura i desenvolupament
d. Normativa específica
e. Causes d’exclusió
f. Publicació de resultats
g. Recursos
h. Tribunal