Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Prova d'Aptitud Personal

OBJECTIU I TRÀMITS DE LES PAP

OBJECTIU

L’objectiu de la prova d’accés a INEFC és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, la forma física i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Tanmateix, es pretén que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del grau i les seves capacitats en relació a l’exercici de les professions de l’esport.
 

TRÀMITS D’ADMISSIÓ A LA REALITZACIÓ DE LA PAP PER A L’INGRÉS A L’INEFC

 1. Fer la preinscripció a les universitats de Catalunya. Per a més informació podeu consultar el web del Departament d'Economia i Coneixement:
  Departament d'Economia i Coneixement.
  També es pot fer directament a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat:
  Seu de Barcelona: Via Laietana, 2, 08003 Barcelona.
  T. 93 223 03 23 i 93 223 25 91
  Seu de Lleida: Universitat de Lleida, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida. T. 973 70 21 25
  Horaris de les seus: de 9.00h a 14.00h.
 2. Inscriure’s per a la prova d’aptitud personal presentant la documentació demanada a qualsevol dels centres de l’INEFC ja sigui presencialment o via correu postal.